• Banner

Gapdal stol

TORAS gapdal tablisalary

Gapdal tablisalar aksent tablisalary diýlip hem atlandyrylýar, ahyrky tablisalar içerki giňişlikde köpugurly we ykjam bolup bilýän kiçi tablisalaryň öz içine alýan we umumy beýanydyr.Diwanyňyzyň ýa-da düşegiňiziň gapdalynda ýerleşdirilip bilner, okalýan oturgyjyň gapdalynda hem ýerleşdirilip bilner, oňa diňe biraz döredijilik we hyýal gerek.Mermer gapdal stollary gaty tolgundyryjy saýlawlar.Metallar, aýna, agaç we mata bilen ajaýyp gabat gelýär.Kiçijik stol, ýöne giňişlige ajaýyp hil we nusgawy gözellik berýär.

ýaşaýyş ady
tarapy
gapdal2

Dizaýn düşünjesi

Toras hek daşynyň gapdal stoly bir gaty hek daşy bilen ýasalýar.Döwrebap dizaýn bilen doly beden hek daşy gözelligiň gysga dilini ýitirýär.Hk daşy soňky ýyllarda içerki bezeg meýdanlarynda gaýtadan dikeldilýär.Tebigy ýaş duýgusy we şöhlelendirilmedik ýüzü üzüm we nostalgiýa aurasyny derrew çagyrýar.

Ölçegler

Uzynlygy: 45 sm
Giňligi: 35 sm
Boýy: 45 sm

Bejeriş görkezmesi

Stoly gury mata bilen arassalaň;
Stoly arassalamak üçin bitarap ýuwujy serişde ýa-da abradantsyz sabyn bilen ýumşak çyg mata ulanyň;
Sabyn suwuklygy ýa-da inçe çäge kagyzy bilen çygly gubkany ulanyp, adaty tegmilleri arassalamak.