• Banner

Nahar saçagy

TORAS nahar saçaklary

Mermer nahar stollary dürli ululyklar, şekiller, reňkler we gyralar bilen.Olar, esasan, häzirki zaman stili.Bu aýratyn programmada mermeriň gülläp ösmegi, häzirki zaman aşhana dizaýnyna we işleýiş düşünjesine mahsus bolan daşyň tebigy çäksiz gözelligi bilen güýçlendirilýär we esaslandyrylýar.

nahar ady

Dizaýn düşünjesi

Calacatta Greý-iň aýratyn kwars materialyndan ýasalan Toras Mermer nahar stoly, ajaýyp yhlas bilen.Taupe ýamalarynyň breksiýa nagşy, hrustal ak fonda garyşýar, döwülýär, ýöne üýtgemeýär.“Calacatta Greý kwars” bilen mermer nahar stolunyň bu aýratyn bölegi, ýönekeý, hakyky we bigünä bolmagyň özüne çekijiligini görkezýär.

nahar saçagy
nahar saçagy2

Ölçegler

Uzynlygy: 190 sm
Giňligi: 95 sm
Boýy: 75 sm

Bejeriş görkezmesi

Stoly gury mata bilen arassalaň;
Stoly arassalamak üçin bitarap ýuwujy serişde ýa-da abradantsyz sabyn bilen ýumşak çyg mata ulanyň;
Sabyn suwuklygy ýa-da inçe çäge kagyzy bilen çygly gubkany ulanyp, adaty tegmilleri arassalamak.