Durmuşda mermer

Durmuşda mermer

Kosmos materiallaryndan peýdalanmak yzygiderli täze çykýar we dürli gurluşyk materiallary kem-kemden gözýetimimize girdi.Mermeriň özüne çekijiligi gadymy döwürlerden bäri azalmandyr.Asylly atmosfera mermer, tebigatyň emele gelen çeper eserleri ýaly, öý eşikleriniň hemmesine gaty garyşyp bilerElbetde, arassa we täze we gödeklik gözelliginden azat.

房间 展示 3

Telewizor gurmak üçin mermer saýlaň, tutuş otagyň synpyny derrew ösdürip bilersiňiz.Iýerarhiýa duýgusyny görkezmek üçin ýönekeý we erkin nagyşlar bar, güýçli wizual täsir etmek üçin kaleidoskopiki damarlar hem bar.

房间 展示 1-2

Aşhana we restoran bu ýeriň ynsan feýerwerkiniň ysydyr, her burç öýüň hakyky tagamyndan doly.Kosmos stilini peseltmek, asylly we romantik nahar atmosferasyny döretmek üçin mermer bilen, ýaşlykdan has ýaş moda görünýär.

Ak ýerdäki alternatiw gurluşy bolan mermeriň gurluşy, tebigatyň dänesine meňzeýän akýan syýa belligine meňzeýär, mermer giňişlige tebigy estetiki duýgy berýär.

房间 展示 8

Mermerli hammam, gözüň ýerine ýetýänler gaty gymmat manyly. Localerli bezeg ýa-da tutuş görnüş, tebigy mermeriň ajaýyp özüne çekijiligi, bir wagtlar gaty ýaýrady.

案例 2-3

 

Tebigy dokumalar we wagtyň yzlary bilen gymmatly we kaşaň mermer. Eger has ýokary hilli öý bezegi isleseňiz, içki bezeg üçin mermer saýlap bilersiňiz. Mermeriň gurluşy sizi peseltmez.

效果 图 1-1


Iş wagty: Dekabr-09-2020